CICIBAN POJE IN IGRA

Glasba ima za otroke v predšolskem obdobju izreden pomen. Je dejavnost, ki v otroku vzbuja prijetna čustva in zagotavlja temelje za skladen in uravnotežen osebnostni razvoj.

Poseben pomen ima za otroke tudi zborovsko petje, pri katerem se otroci učijo prilagajati skupini z medsebojnim poslušanjem, obzirnostjo in upoštevanjem dogovorov.

Prav zato v našem vrtcu že 23 let uspešno izvajamo interesno dejavnost Ciciban poje, kamor se lahko vključijo otroci stari nad 5 let.

Zborčka delujeta v dveh enotah in se enkrat letno tudi predstavijo širši javnosti na javnih prireditvah.

Na vrh
Accessibility