Portfolio v vrtcu

Portfolio je zbirka gradiv o življenju, razvoju in učenju otroka. Ta gradiva so otrokove risbice, fotografije, različni zanimivi zapiski o njegovi igri, pogovoru, o njegovem razmišljanju in podobno. Gradiva nastajajo tekom bivanja otroka v vrtcu, …

Zgodnje uvajanje angleščine

V našem vrtcu se z zgodnjim uvajanjem angleščine v dnevni program vrtca ukvarjamo že od leta 2010 in kot kažejo izkušnje, se otrok v zgodnji dobi zelo rad uči tujega jezika, a pomemben je tudi način, kako se ga uči.

Vzgoja za zdravje in varnost

Z vizijo našega vrtca smo se zavezali k ustvarjanju varnega, urejenega, prijaznega in spodbudnega okolja.

Ekovrtec kot način življenja

Okoljska vzgoja je v našem vrtcu dobila posebno mesto v šolskem letu 2008/2009, ko smo strokovni delavci pripravili interni grafični zapis, t. i. ekobonton. Vanj smo vrisali in vpisali naša najpomembnejša konkretna prizadevanja skrbi za naravo.

Etika in vrednote

Vrtec Rogaška Slatina je septembra, 2014 vstopil v program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, pod okriljem Inštituta za etiko in vrednote Jože Trontelj (IEV).

Program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju temelji na prepričanju …

 

Medgeneracijsko povezovanje - most med generacijami

Medgeneracijski odnosi temeljijo na vzajemni pomoči in povezovanju mladih in starejših v skupne aktivnosti. Takšno povezovanje spodbuja večje razumevanje in spoštovanje…

FIT Slovenija-svet gibanja, svet veselja

V mednarodni projekt FIT SLOVENIJA – SVET GIBANJA, SVET VESELJA, smo vključeni že od leta 2002. Raziskave kažejo, da se je primarno zmanjšala gibalna športna aktivnost otrok, spremenil … 

Informacijsko komunikacijska tehnologija v vrtcu

Sodobni razvoj znanosti potrebuje pedagoškega delavca, katerega znanje in usposobljenost uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij ne zastara v kratkem času, kot zastara tehnologija. Tudi v našem vrtcu področju IKT namenjamo …

Podpora družinam pri vzgoji otrok

Vrtec je prostor, kjer lahko strokovni delavci v sodelovanju s starši na različne načine prispevamo h krepitvi zaščitnih dejavnikov družin. Zaščitni dejavniki predstavljajo notranje in zunanje vire moči družine in njenih članov.

Na vrh
Accessibility