VZGOJA ZA ZDRAVJE IN VARNOST

Z vizijo našega vrtca smo se zavezali k ustvarjanju varnega, urejenega, prijaznega in spodbudnega okolja. Skladno s kurikulom se zavedamo, da je potrebno otroke seznanjati z varnim in zdravim načinom življenja. Posledično tem izhodiščem sledimo naslednjim ciljem:

– Zagotavljati varnost igrišč, igral, prostorov

– Seznanjati otroke z varnim načinom življenja v različnih okoljih, jih učiti pravilnega vedenja v prometu

– Povečati delež eko živil v prehrani

– Vključevati lokalna živila

– Otroke in starše opozarjati na pomen zaščite pred sončnimi žarki in jih spodbuditi k izvajanju pravilne zaščite pred sončnimi žarki.

 

Zato v vrtcu izvajamo različne programe in prireditve:

  • VARNO S SONCEM

Vrtec Rogaška Slatina je že vrsto let vključen v preventivni program za predšolske otroke VARNO S SONCEM. Nosilec programa je Nacionalni inštitut za javno zdravje. Osrednja aktivnost programa IMG_2884VARNO S SONCEM je seznanjanje predšolskih otrok o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo.

Program se v vrtcu izvaja v mesecu maju, juniju, juliju in avgustu, v skupinah od 3. leta starosti naprej. V tem času se otroci skozi usmerjene dejavnosti med igro v igralnici in na igrišču učijo varovati pred škodljivimi posledicami sončnih žarkov. Z omenjeno vsebino in potekom projekta vzgojiteljice seznanjajo preko vizualnih predstavitev vse starše v vrtcu.

 

 

  • PASAVČEK

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa vodi in koordinira projekt Pasavček, v katerega je vključen tudi naš vrtec. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbujati pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov med vožnjo otrok in tudi odraslih, ki ga slogan Red je vedno pas pripet jasno sporoča.

pasovcek1[1]

 

  • KOLESARČKI

Program KOLESARČKI je preventivno vzgojni program v cestnem prometu za najmlajše. Program se izvaja v vrtcih. Namen programa je, da otroke preko igre in na neprisiljen način poučimo kako se vesti v prometnem okolju, tako da bodo postali bolj previdni in vestni udeleženci v prometu. Postavljeni so v vlogo voznika in doživljajo dogodke kot jih opaža in zaznava voznik v pravem prometu. Prav tako so otroci postavljeni v vlogo pešca, ki mora pravilno prečkati prometno cestišče na poligonu.

IMG_0737IMG_0736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekološka živila vključujemo v našo prehrano v skladu s planom. Vsebina naše »košarice« z eko živili se vsako leto malo poveča, ko dodamo nova eko živila. Dvakrat mesečno so naši zajtrki sestavljeni iz ekoloških živil, sicer pa v različnih deležih vključujemo še: eko korenček, eko mleko, eko jabolka, eko maslo, eko pšenična moka, eko pirin zdrob, eko lešniki, eko ajdova moka, eko prosena kaša, eko ajdova moka, eko goveje meso,…

 

Lokalno pridelana hrana, ki jo vključujemo v naše jedilnike: piščančje meso, med, sadni jogurt, jabolka, krompir, čajne mešanice. Hrana pridelana doma je zaradi krajšega transporta bolj zdrava.

 

Vsak tretji petek v mesecu novembru obeležimo DAN SLOVENSKE HRANE. V okviru tega dne izvajamo Tradicionalni slovenski zajtrk. Ob tem dogodku nudimo otrokom hrano pripravljeno iz lokalno pridelane hrane. Vključujemo tudi tradicionalne jedi, ki so značilne za naše področje.

 

 

DSCN1155   DSCN1163

Na vrh
Accessibility