Skupina 21

Vrtec Rogaška Slatina
Enota: Studenček

Vzgojiteljica: Marjana Šrimpf
Pomočnica vzgojiteljice: Mojca Verbek

Raziskujemo lepote JESENI

Tudi letošnjo jesen nas je narava bogato obdarila s svojimi plodovi, ki smo jih dodobra izkoristili pri načrtovanju dejavnosti; otroci so se z naravnimi plodovi igrali in ustvarjali, jih barvali in odtiskovali,  ter tako urili svoje finomotorične spretnosti. Hkrati so jesenske plodove razvrščali po barvi, velikosti in obliki, tehtali in primerjali količine ter ob tem usvajali besede za količinske pojme (manj: več: enako).

S hojo po jesenski čutni poti, narejeni iz jesenskih plodov in materialov, so otroci čutno doživljali in pridobivali gibalne izkušnje preko naravnih materialov.

Po motivih zgodbic, pesmic in deklamacij z jesenko tematiko, so otroci ob glasbi ustvarjali njim lastne koreografije (ples listja v vetru, kapljice dežja ipd).

Otroke je navdušila RJAVA PESMICA, ki sva jo s strokovno delavko približali otrokom na njim razumljiv način/SLIKOPISOM, tako so imeli možnost, da so jo lahko tudi oni brali.

RJAVA PESMICA

Rjavi so listki v jeseni in kostanj je tudi rjav,

z rjavimi listki bo ježek svoj zimski brlog si postlal.

Rjava sta srna in medved, pa zemlja in debla in veje

in izpod rjavega grma jurček rjavo se smeje.

Obiskala nas je tudi tetka JESEN, ki je s seboj prinesla košaro jesenskih dobrot in otrokom še bolj na doživeti način pričarala jesen.

V Tednu otroka na moto: »SKUPAJ SE IMAMO DOBRO« pa so jim bile na razpolago pestre ustvarjalne delavnice glede na njihove potrebe, interese in želje.

Sledili smo ciljem:

  • raziskovanje narave v njeni raznolikosti in lepoti na travniku, v gozdu, na igrišču vrtca,…
  • z gibanjem do vztrajnosti, pozitivne samopodobe in zabave na prostem v in z naravo

Telesna aktivnost otrokovo življenje zelo obogati, koristi zdravju in izboljša otrokovo splošno počutje. Če k temu dodamo še krepitev otrokove samopodobe, pridobivanje samozavesti, nabiranje gibalnih, čustvenih in socialnih izkušenj, utrjevanje in širjenje kroga prijateljev in nenazadnje zabavo, so koristi očitne.

Na vrh
Accessibility