Enote

Izvir

IZVIR – uprava, Ulica Kozjanskega odreda 2, 3250 Rogaška Slatina,

Telefon: 03 / 81 85 752, Fax: 03 / 81 85 759

Poslovalni čas enote: 5.15 – 15.30 / 17.30

Vodja enote: Mojca Hlupič

Število oddelkov:15

Potoček

POTOČEK, Ulica 14. divizije 24, 3250 Rogaška Slatina,

Telefon: 03 / 812 17 00 Fax: 03 / 812 17 04

Poslovalni čas enote: 5.30 – 15.30 / 16.00

Vodja enote: Breda Kidrič

Število oddelkov: 5

Studenček

STUDENČEK, Kostrivnica 31, 3241 Podplat

Telefon: 03 / 582 44 81 Fax: 03 / 582 44 81

Poslovalni čas enote: 5.30 – 15.30 / 16.00

Vodja enote: Marjana Šrimpf

Število oddelkov: 2

Kapljica

KAPLJICA, Sveti Florijan 60, 3250 Rogaška Slatina

GSM: 040 752 900

Poslovalni čas enote: 5.30 – 15.30

Vodja enote: Natalija Černogoj Ogrizek

Število oddelkov: 2

Na vrh
Accessibility