ekobonton Podpis ekolistine

 

 

 

 

 

 

 

 

Okoljska vzgoja je v našem vrtcu dobila posebno mesto v šolskem letu 2008/2009, ko smo strokovni delavci pripravili interni grafični zapis, t. i. ekobonton. Vanj smo vrisali in vpisali naša najpomembnejša konkretna prizadevanja skrbi za naravo. Osrednja trditev našega Ekobontona “Spoštujmo naravo in skrbimo zanjo” nas spremlja v vseh okoljskih naravoslovnih prizadevnajih. V tistem času smo pristopili tudi k ločenemu zbiranju odpadkov in vsako leto k temu uspešno vzgajamo nove generacije predšolskih otrok.

Vključili smo se v nacionalnio projekt Ekošola kot način življenja in naša prizadevanja pri skrbi za otroke povezali z veliko mrežo šol in vrtcev. Ekošola je del mednarodnih prizadevanj za čisto okolje in vzgajanju mladih generacij za trajnostno prihodnost. S podpisom Ekolistine v letu 2012 smo pridobili zeleno zastavo in se zavezali za naslednje:

“Podpisniki se v imenu otrok, delavcev vrtca, staršev, lokalne skupnosti in zunanjih sodelavcev zavezujemo, da bomo spoštovali naravo in skrbeli zanjo. V življenje in delo našega vrtca bomo vnašali ekološki navdih, ki bo podkrepljen s smiselnimi pedagoško – didaktičnimi dejavnostmi.”

Vsako šolsko leto zastavimo konkretna dejanja, ki jih v okviru naravoslovnih dejavnosti za otroke izvajamo tekom leta. Z otroki tako zasajamo drevesa, jih spremljamo v njihovem spreminjanju skozi letne čase, obdelujemo zeliščne gredice, nabiramo zdravilna zelišča in pripravljamo lasten čaj, opazujemo divje rastline in spremljamo biotsko raznovstnost, zbiramo zamaške, rabljene kartuše, baterije in počnemo še mnogo podobnih zanimivih dejavnosti. V delo z otroki dejansko vnašamo ekološki navdih, saj tudi sami zaznavamo pomen skupne skrbi za okolje. Zase in za prihodnje generacije želimo ohraniti svet, v katerem bo mogoče prijetno živeti tudi v prihodnosti.

Na vrh
Accessibility