Portfolio v vrtcu

Portfolio je zbirka gradiv o življenju, razvoju in učenju otroka. Ta gradiva so otrokove risbice, fotografije, različni zanimivi zapiski o njegovi igri, pogovoru, o njegovem razmišljanju in podobno. Gradiva nastajajo tekom bivanja otroka v vrtcu, …

Vzgoja za zdravje in varnost

Z vizijo našega vrtca smo se zavezali k ustvarjanju varnega, urejenega, prijaznega in spodbudnega okolja.

Medgeneracijsko povezovanje - most med generacijami

Medgeneracijski odnosi temeljijo na vzajemni pomoči in povezovanju mladih in starejših v skupne aktivnosti. Takšno povezovanje spodbuja večje razumevanje in spoštovanje…

FIT Slovenija-svet gibanja, svet veselja

V mednarodni projekt FIT SLOVENIJA – SVET GIBANJA, SVET VESELJA, smo vključeni že od leta 2002. Raziskave kažejo, da se je primarno zmanjšala gibalna športna aktivnost otrok, spremenil … 

Informacijsko komunikacijska tehnologija v vrtcu

Sodobni razvoj znanosti potrebuje pedagoškega delavca, katerega znanje in usposobljenost uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij ne zastara v kratkem času, kot zastara tehnologija. Tudi v našem vrtcu področju IKT namenjamo …

Podpora družinam pri vzgoji otrok

Vrtec je prostor, kjer lahko strokovni delavci v sodelovanju s starši na različne načine prispevamo h krepitvi zaščitnih dejavnikov družin. Zaščitni dejavniki predstavljajo notranje in zunanje vire moči družine in njenih članov.

Na vrh
Accessibility