Likovna soba

V sodelovanju z dr. Kornelijo Špoljar iz Zagreba smo se seznanili z odkritjem uglednega pedagoga znanstvenika in raziskovalca Arnolda Šterna. Odločili smo se, da v enoti IZVIR otrokom ponudimo možnost izražanja z barvo in čopiči tudi na drugačen način, … -> Poglej več

Lego soba

Igra predstavlja neizčrpen vir spoznanj o otrokovem razvoju, doživljanju in življenju. Je zelo pomembna za razvoj otrokove osebnosti in njihovega ustvarjalnega odnosa do življenja in okolja. -> Poglej več

Ciciban poje

Glasba ima za otroke v predšolskem obdobju izreden pomen. Je dejavnost, ki v otroku vzbuja prijetna čustva in zagotavlja temelje za skladen in uravnotežen osebnostni razvoj. -> Poglej več

Računalništvo-program LOGO v starejših oddelkih

Računalniško dejavnost smo uvedli z namenom, da vsem otrokom od četrtega leta do vstopa v šolo omogočimo stik z računalnikom na prijazen in nevsiljiv način. -> Poglej več

Na vrh
Accessibility