Otrok in ločitev staršev

Knjiga : Otrok in ločitev staršev, rezultat timskega dela svetovalnih delavcev celjsko-mariborskega področja.

Knjiga je rezultat skupnega sodelovanja sedmih avtorjev, svetovalnih delavcev, med katerimi je tudi svetovalna delavka našega vrtca:  Alenka Štadler, Natalija Štarič Žikič, Vilma Borucky, Andreja Križan Lipnik, Miha Černetič, Irena Perpar in Katja Valenčak

Priporočamo jo v branje vsem staršem, posebej tistim, ki se soočajo z izgubo partnerskega odnosa z drugim staršem svojega otroka. Vsebina se osredotoča predvsem na  predšolsko obdobje, v katerem lahko ločitev posebej močno vpliva na posameznikov razvoj, saj se v tem času oblikujejo temelji otrokove osebnosti. Namen knjige je pozornost staršev vračati k temeljni dolžnosti, ki jih ne glede na vse ostalo vztrajno in tiho čaka v upanju, da jo opravijo dovolj dobro, dovolj odgovorno in dovolj odločno. To je dolžnost starševstva odraščajočemu otroku.

Svetovalni delavci smo prepričani, da lahko družina v težkih časih ločitve do pomembne mere zavaruje otroka pred obremenilnimi posledicami dogajanja, če se starši le dovolj jasno zavedajo svoje ključne vloge v življenju otroka. Z našo knjigo jim želimo pri tem pomagati. Zato jo namenjamo najprej staršem, ki se soočajo z izgubo partnerskega odnosa z drugim staršem svojega otroka, nato pa še vsem ostalim, ki se srečujejo z otroki in njihovimi starši, naj bo to poklicno ali kako drugače.

Knjigo staršem našega vrtca tudi izposojamo.

O nastajanju knjige:

Svetovalni delavci, ki smo zaposleni v slovenskih javnih vrtcih, se povezujemo v Republiški aktiv svetovalnih delavcev. Povezovanje zaznavamo kot nujen del našega dela, saj smo v vrtcih večinoma zaposleni posamič in naše delo nemalokrat zahteva izmenjavo mnenj in pogledov s sogovornikom, ki se srečuje z enakimi nalogami.

Znotraj republiškega aktiva delujejo tudi manjši, tako imenovani regijski aktivi svetovalnih delavcev, med katerimi ima svoje mesto tudi naš, celjsko-mariborski aktiv.

Že pred nekaj leti smo za eno od točk dnevnega reda določili, da se bomo strokovno poglobili v temo doživljanja otrok ob ločitvah njihovih staršev. Zaznali smo namreč, da se v vrtcih vse pogosteje ukvarjamo s težavami otrok, ki so povezane z ločitvijo njihovih staršev.

 

Tematika, ki smo se je lotili, se je izkazala za zelo kompleksno, saj ločitev navadno starše tako močno zaposli, da težave otrok nemalokrat enostavno prezrejo. Na to kako bo otrok doživljal ločitev, kako globoke bodo njegove stiske, kako dolgotrajne negativne posledice, pa v največji meri vpliva ravno ravnanje staršev v tem težkem času.

No, da tema res ni enostavna, smo lahko zaznali tudi sami pri sebi, saj smo imeli do problematike precej različna osebna stališča. To pa je bil še en razlog, zaradi katerega smo se odločili ravno tej temi posvetiti več pozornosti. Oblikovala se je projektna skupina sedmih članov, ki se je odločila povezati zgodbe, strokovna spoznanja in izkušnje v knjigo.

Študirali smo strokovno literaturo, izmenjevali osebne izkušnje v svetovalnih odnosih s starši in z otroki, izmenjevali osebne izkušnje z odraslimi, ki so se kot otroci srečali z ločitvijo svojih staršev, z odraslimi, ki jih je doletela ločitev s partnerjem in se tako v tej temi počutili vedno bolj »domače«.
Po dobrih treh letih dela, smo prišli do točke, ko so bila oblikovana jasna strokovna stališča do obravnavane teme. Zapisali smo jih kot zagovorniki otrok v knjigo. Skozi devet poglavij vodimo bralca v kompleksnost družinske dinamike, odkrivamo vlogo očeta in vlogo matere pri oblikovanju osebnosti otrok, odkrivamo dogajanje v družini ob zamajanju partnerskega odnosa med staršema, opozarjamo na težave, stiske in potrebe otroka v tem času in predvsem odkrivamo ravnanja, ki že od začetka ločitve lahko otroku pomagajo, da se izogne sicer pogostim dolgotrajnim posledicam. Gradivo smo opremili tudi s fotografijami, otroškimi risbicami in izjavami otrok v zvezi z obravnavano temo.

 

Pripravila: Andreja Križan Lipnik,
svetovalna delavka

Na vrh
Accessibility