Svetovalno delo v našem vrtcu opravlja  Andreja Križan Lipnik, univerzitetna diplomirana psihologinja.

V skladu s Programskimi smernicami za svetovalno delo, je njena temeljna naloga, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. Sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi tudi z zunanjimi ustanovami.

Svetovalni odnos je poseben strokovni odnos, ki temelji na dogovoru z vsakim posameznim udeležencem. Preko njega si prizadeva vzdrževati odprte možnosti za stalno vzpostavljanje in razvijanje mreže pomoči ter sodelovanja svetovalne službe z vsemi udeležneci.

Deluje v skladu z načeli svetovalnega odnosa, med katerimi imajo pomembno mesto načela dobrobiti, prostovoljnosti in  zaupanja oz. zaupnosti.

Andreja Križan Lipnik v svoji svetovalni dejavnosti poudarja poseben pomen zgodnjega otroštva za osebnostni razvoj človeka. Pri svojem delu s starši podbuja uporabo virov, ki jih imajo družine za učinkovitejšo vzgojo in uspešnejši razvoj otroka. Osebna prizadevanja usmerja v razvijanje spoštljivega odnosa do zemlje in prednikov.

Kontakt: 03 818 57 52 ali 03 818 57 61

 

Na vrh
Accessibility