Otrokom, vključenim v javne vrtce, država zagotavlja:

  • optimalen razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo
  • optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju
  • življenje in delo v vrtcu mora omogočiti otrokom zahtevo po enakih možnostih z upoštevanjem razlik in pravice do izbire programov in drugačnosti
  • omogoča vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje
  • javni vrtci so svetovno-nazorsko nevtralni
  • starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke
  • pravico do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu
  • pravico do zaščite osebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov
  • pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organizaciji življenja v vrtcu in skupini, pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec upoštevajoč, da je začetek uvajanja otroka v vrtec tudi začetek vpisa otroka
Na vrh
Accessibility