PREHRANA v Vrtcu Rogaška Slatina

Prehrana predstavlja pomembno področje v človekovem življenju, še posebej pa v obdobju predšolskega otroka. V tem obdobju pomembno vpliva na zdrav telesni in dušeni razvoj. Prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi.

Pri načrtovanju prehrane za naše otroke nas uresničujemo vizijo našega vrtca in v čim večji meri upoštevati priporočila iz Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah.

Osnovno vodilo je torej skrb za varno in zdravo prehrano otrok.

 

Poudarki naših prizadevanj

  • V skladu z planom postopno vključujemo maslednaja ekološka živila: eko korenček v 100% deležu, ter eko mleko, eko jabolka, eko moke za pripravi sladic, eko ajdova kaša, eko prosena kaša, eko ješprenj, eko zelenjavo, eko goveje meso in eko marmelado. Ta eko živila so v manjših deležih. Dva krat mesečno pripravijo naše kuharice zajtrk, ki je v celoti sestavljen iz ekoloških živil.

Živila ekološkega porekla na jedilniku označujemo z odebeljenim tiskom.

  • V našo prehrano vključujemo naslednja lokalno pridelana živila: piščančje meso, krompir, med, sadni jogurt, občasno fižol, radič ter čajne mešanice. Občasno se srečujemo s težavami pri dobavi ekoloških in lokalno pridelanih živilih zaradi pomanjkanja le teh.

Vsako leto v okviru  dneva  slovenske hrane pripravimo tradicionalni slovenski zajtrk. Otroci se na ta dan pripravljajo, ozaveščajo se o pomenu zajtrka v prehrani ter o  pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora.

V tem šolskem letu vsak drugi mesec načrtujemo  dnevni jedilnik, ki je v celoti sestavljen iz lokalno pridelanih živil.

Živila lokalnega porekla na jedilniku označujemo z **.

 

 

  • V našem vrtcu pijemo nesladkani čaj oz. vodo. Zavedamo se da je to pomemben prispevek k zdravi prehrani. Pred dvema letoma, ko smo uvajali pitje nesladkanih tekočin smo se srečevali z občasnimi težavami, ko so nekateri otroci odklanjali nesladkane tekočine. Strokovne delavke so vztrajale in otroke vzpodbujale k pitju tekočin brez sladkorja.

Prizadevamo si, da bi bila prehrana naših otrok čimbolj zdrava in kakovostna. Ta cilj bomo v veliki meri dosegli tudi z vključevanjem ekoloških in lokalno pridelanih živil ter s pitjem nesladkanih tekočin.

Zavedamo se namreč, da so  zdravi otroci naše veliko bogastvo.

Marija Čepin, OHZRiP

Na vrh
Accessibility