Obveznosti staršev:

  • starši morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca
  • ob vstopu otroka morajo starši predložiti vzgojiteljici potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki ne sme biti starejše od 14 dni
  • javljati odsotnost otroka do 8. ure zjutraj, v tem primeru so starši upravičeni do odbitka prehrane, za vsak naslednji dan odsotnosti
  • seznanjati vzgojiteljico s spremembami podatkov, ki jih potrebuje v korist otroka (telefon, naslov)
  • starši morajo pravočasno prihajati po otroka v skladu z izbranim programom in obratovalnim časom enote
  • čas bivanja otroka v vrtcu ne sme presegati 9 ur dnevno
  • izpis otroka je možen do zadnjega v mesecu, ki ga starši opravijo pri vzgojiteljici oddelka ali v tajništvu vrtca
Na vrh
Accessibility