Stalne in prednostne naloge

Portfolio v vrtcu

Portfolio je zbirka gradiv o življenju, razvoju in učenju otroka. Ta gradiva so otrokove risbice, fotografije, različni zanimivi zapiski o njegovi igri, pogovorih, o njegovem razmišljanju in podobno.

Vzgoja za zdravje in varnost

Z vizijo našega vrtca smo se zavezali k ustvarjanju varnega, urejenega, prijaznega in spodbudnega okolja. Skladno s kurikulom se zavedamo, da je potrebno otroke seznanjati z varnim in zdravim načinom življenja.

Ekovrtec kot način življenja

Okoljska vzgoja je v našem vrtcu dobila posebno mesto v šolskem letu 2008/2009, ko smo strokovni delavci pripravili interni grafični zapis, t. i. ekobonton. Vanj smo vrisali in vpisali naša najpomembnejša konkretna prizadevanja skrbi za naravo.

FIT Slovenija-svet gibanja, svet veselja

V mednarodni projekt FIT SLOVENIJA – SVET GIBANJA, SVET VESELJA, smo vključeni že od leta 2002. Raziskave kažejo, da se je primarno zmanjšala gibalna športna aktivnost otrok…

Podpora družinam pri vzgoji otrok

Vrtec je prostor, kjer lahko strokovni delavci v sodelovanju s starši na različne načine prispevamo h krepitvi zaščitnih dejavnikov družin. Zaščitni dejavniki predstavljajo notranje in zunanje vire moči družine in njenih članov.

Informacijsko komunikacijska tehnologija v vrtcu

Sodobni razvoj znanosti potrebuje pedagoškega delavca, katerega znanje in usposobljenost uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij ne zastara v kratkem času…

Medgeneracijsko povezovanje - most med generacijami

Medgeneracijski odnosi temeljijo na vzajemni pomoči in povezovanju mladih in starejših v skupne aktivnosti. Takšno povezovanje spodbuja večje razumevanje in spoštovanje …

Obogatitveni programi

Likovna soba

V sodelovanju z dr. Kornelijo Špoljar iz Zagreba smo se seznanili z odkritjem uglednega pedagoga znanstvenika in raziskovalca Arnolda Šterna. Odločili smo se, da v enoti IZVIR otrokom ponudimo možnost izražanja z barvo in čopiči…

Lego soba

Igra predstavlja neizčrpen vir spoznanj o otrokovem razvoju, doživljanju in življenju. Je zelo pomembna za razvoj otrokove osebnosti in njihovega ustvarjalnega odnosa do življenja in okolja. Prav zato smo se v vrtcu odločili za dodatno ponudbo igre za sobo, v kateri smo namestili …

Ciciban poje

Glasba ima za otroke v predšolskem obdobju izreden pomen. Je dejavnost, ki v otroku vzbuja prijetna čustva in zagotavlja temelje za skladen in uravnotežen osebnostni razvoj.

Računalništvo-program LOGO v starejših oddelkih

Računalniško dejavnost smo uvedli z namenom, da vsem otrokom od četrtega leta do vstopa v šolo omogočimo stik z računalnikom na prijazen in nevsiljiv način…

Dodatni programi

Cicibanove urice za zunanje otroke

Vsako leto izvajamo, ob zadostnem številu otrok, Cicibanove urice za otroke, ki ne obiskujejo vrtca. Želimo jim ponuditi možnost učenja v vodenih socialnih skupinah ter jim skozi igro pomagati pri lažjem vključevanju v širšo družbeno skupnost.

 

Obdaritev otrok in gledališka predstava za zunanje otroke

V prazničnem decembru se v vrtcu odvijajo različne novoletne delavnice. Med drugim nas obišče tudi dedek Mraz. Na naše dejavnosti vabimo tudi otroke, ki ne obiskujejo vrtca.

Na vrh
Accessibility