SVETOVALNO DELO V PODPORO DELOVANJA VRTCA

Svetovalni delavci se s svojo svetovalno dejavnostjo vključujemo v vse pore delovanja vrtca. Tako bogata pedagoška prizadevanja strokovnega kadra krepimo s svojim specifičnim znanjem in nalogami, ki nam jih prinaša naša vloga.

Svetovalni delavci okoliškega območja se povezujemo v Štajersko-saleški (prej Celjsko-mariborski) aktiv. Ob 20 letnici našega delovanja smo predstavili naše dejavnosti v obliki konference z naslovom Svetovalno delo v podporo delovanja vrtcev. Ob tem smo izdali zbornik naših prispevkov, med katerimi je tudi glas našega vrtca. Prispevki razkrivajo bogatstvo pristopov in prizadevanj, s katerimi svetovalno delo podpira delovanje vrtcev.

 

Na vrh
Accessibility