INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA V VRTCU

Sodobni razvoj znanosti potrebuje pedagoškega delavca, katerega znanje in usposobljenost uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij ne zastara v kratkem času, kot zastara tehnologija. Tudi v našem vrtcu področju IKT namenjamo pomembno mesto in želimo sooblikovati širše znanje ter njeno učinkovito ter smiselno uporabnost.

S smiselnim vključevanjem IKT sredstev v izvedbeni kurikul strokovni delavci upoštevamo svet, v katerem otrok živi in mu skladno z njegovimi zmožnostmi omogočamo, da pridobiva digitalne kompetence. Smiselna in varna uporaba IKT v vrtcu pa prispeva k boljšemu in učinkovitejšemu doseganju zastavljenih vzgojno izobraževalnih ciljev.

Na področju IKT izvajamo različne vsebine, ki sledijo letnim ciljem:DSCN4015

  • Strokovne delavke se aktivno vključujejo v spletno učilnico vrtca, kjer razvijajo in pridobivajo E-kompetence.
  • Članice tima skrbijo za kakovostno ponudbo spletnih strani za strokovne delavce in otroke.
  • Se izobražujemo in poglabljamo za področje: varna raba in upoštevanje pravnih in etičnih načel uporabe ter objave informacij.

PROGRAM LOGO

Na vrh
Accessibility