Utrinek iz druženja s starši ob strokovni temi

 

Vrtec je prostor, kjer lahko strokovni delavci v sodelovanju s starši na različne načine prispevamo h krepitvi zaščitnih dejavnikov družin. Zaščitni dejavniki predstavljajo notranje in zunanje vire moči družine in njenih članov. Te vire lahko uporabijo, ko se soočijo z različnimi preizkušnjami, izzivi, krizami, ki so naravni  del življenja in razvoja družin.

Mednarodna iniciativa “Krepimo družine”, odkriva 5 dejavnikov krepkih družin, ki jih je vredno razvijati:

  1. Prožnost staršev
  2. Socialne mreže
  3. Znanje o starševstvu in otrokovem razvoju
  4. konkretna pomoč in podpora v kriznih časih
  5. Otrokove socialne in čustvene kompetence

Iniciativa Krepimo družine ima preventivno in zaščitno vlogo, saj v skupnostih zmanjšuje riziko za nasilje, zlorabo in zanemarjanje otrok.

Leta 2007 smo  v našem vrtcu pristopili k  sistematični krepitvi 3. dejavnika krepkih družin – Znanje o starševstvu in otrokovem razvoju. Zavedamo se, da znanje o vzgoji ni samoumevno. Vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in ostali strokovni delavci vrtca to znanje imamo, ga skozi leta razvijamo in praktično uporabljamo. Pripravljeni smo ga deliti s starši.

V ta namen staršem vsako leto v oddelkih organiziramo obliko druženja ob strokovni temi. Strokovne delavke izbirajo različne teme, za katere se najpogosteje odločijo skupaj s starši. Izbirajo različne privlačne in učinkovite načine sodelovanja s starši, pri čemer  je pomembno, da so starši aktivno vključeni v sodelovanje.

Z gradnjo trdnega, zaupanja vrednega, partnerskega odnosa s starši, ustvarjamo varno okolje, v katerem omogočamo družinam krepitev vseh dejavnikov krepkih družin. S sistematičnim pristopom pa bomo še naprej poglabljali znanje o starševstvu in otrokovem razvoju.

Na vrh
Accessibility