LIKOVNA SOBA

V sodelovanju z dr. Kornelijo Špoljar iz Zagreba smo se seznanili z odkritjem uglednega pedagoga znanstvenika in raziskovalca Arnolda Šterna. Odločili smo se, da v enoti IZVIR otrokom ponudimo možnost izražanja z barvo in čopiči tudi na drugačen način, seveda z upoštevanjem pogojev, ki jih postavlja Štern (o njem več na njegovi spletni  strani).

EKSPRESIJA V OTROKOVI RISBI KOT EDEN OD NAČINOV LIKOVNEGA IZRAŽANJA OTROK

Ko govorimo o ekspresiji v otrokovi risbi, mislimo na likovno ustvarjanje iz otrokovih notranjih potreb. Takšen način izražanja ni usmerjen h končnemu produktu v smislu tega, kaj bo otrok narisal, kako bo narisal, ali bo to nam všeč ali ne. Namenjen je otroku v smislu sproščanja in osvobajanja njegove notranjosti.

Otroku takšen način pomeni svobodo, saj njegovo ustvarjanje ni izpostavljeno ocenjevanju, primerjanju… nas odraslih. Namenjeno je samo njemu.
To možnost našim otrokom ponujamo v LIKOVNI SOBI v prepričanju, da jim bomo tako odprli prostor, kjer bodo ustvarjali samo zase, ustvarjali takrat, ko bodo želeli, in na način, ki si ga bodo sami izbrali.
Vodje likovne sobe so se usposobile na izobraževanjih z dr. Kornelijo Špoljar. Dogovorili smo se za način dela in postavili pravila, ki veljajo v likovni sobi:

  • delo temelji na konstantnosti oseb, ki vodijo dejavnosti v likovni sobi;
  • otroci na lastno željo obiskujejo likovno sobo;
  • čas ustvarjanja je neomejen, otroci zapuščajo likovno sobo, kadar želijo;
  • otroci delajo v tišini;
  • vodja ne posega v otrokovo ustvarjanje, ne komentira ne ocenjuje, ne pričakuje;
  • risbe otrok ostajajo v likovni sobi, se ne razstavljajo ali nosijo domov.

V likovni sobi ima otrok možnost, da doseže samostojnost in se na svojstven način izrazi, se igra, izživi svoje napetosti in zopet doseže pomiritev.

Na vrh
Accessibility