port2Portfolio je zbirka gradiv o življenju, razvoju in učenju otroka. Ta gradiva so otrokove risbice, fotografije, različni zanimivi zapiski o njegovi igri, pogovorih, o njegovem razmišljanju in podobno. Mapa portfolio odseva otrokov razvoj in napredek. Ko jo otrok gleda, ob njej podoživlja pomembne in zanimive trenutke iz svojega življenja. Na ta način krepi svojo samopodobo in razvija sposobnost za refleksijo (razmišljanje o sebi).

Otroška risba ali fotografija postane dokaz otrokovega razvoja, učenja in napredka takrat, ko se shrani vportfolio z jasnim namenom in ko je ta namen zapisan v komentarju. Komentar lahko daje otrok sam, lahko ga dajeta vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice, drugi otroci, lahko ga dajejo starši ali kdorkoli, ki je za otroka pomemben.

Dokumenti v portfoliu otroku omogočajo, da se spomni dogodkov in ubesedi svoje občutke, doživljanja, dogajanje… Ob tem otrok tudi razmišlja, prepoznava svoj učni stil, svoja močna področja, strategije, ki jih uporablja, dosežke ter učinke lastnega delovanja na okolje.

Portfolio prinaša spoznanje, da je človekov razvoj vseživljenjski in da ima vsak človek enkratno in povsem lastno pot razvoja, ki jo v pomembni meri usmerja prav on sam.

Portfolio je obogatitvena dejavnost vrtca Rogaška Slatina.

V našem vrtcu vzgojiteljice in pomočnice vzgojitejic vsakega otroka v svoji skupini skrbno opazujejo in spremljajo v njegovem spreminjanju. Portfolio jim omogoča, da spoznanja o otroku sistematično beležijo na način, ki je prilagojen in dostopen otroku samemu. Portfolio je last otroka in ima svoje mesto v vrtcu vse do konca predšolskega obdobja oz. dokler je otrok v vrtec vključen. Občasno ga odnese domov in gradivo o sebi predstavi svojim domačim. Morda bodo domači želeli v otrokov portfolio dodati dokumente iz njihovega opazovanja otrokovega razvoja, učenja, napredka, kar je zelo zaželeno.

Portfolio je zgodba o uspehu.

V našem vrtcu z vsakim otrokom odkrivamo in shranjujemo novo enkratno zgodbo o uspehu.

Otrokov portfolio v vrtcu je že uveljavljen in pri nas že preiskušen način formativnega spremljanja predšolskih otrok. V okviru projekta Zavoda R za šolstvo: Učno okolje za 21. stoletje, je svetovalna delavka prirpavila  kratek posnetek o našem pristopu k portfoliu.

 

Na vrh
Accessibility